Členstvo v Klube pestovateľov rastlín


Logo Klubu pestovateľov rastlín

Klub pestovateľov rastlín bol oficiálne založený v januári 2000 a odvtedy spája záhradkárov a pestovateľov rastlín z celého sveta. Klub má celosvetovú pôsobnosť a jeho členmi môže byť ktokoľvek z ktorejkoľvek krajiny sveta. Členovia majú 5-75 % zľavy na ponúkané semená, hľuzy, cibule a rastliny z celého sveta! (Z Ponukového zoznamu si môžu objednať aj nečlenovia.) Hlavným cieľom KPR je zaobstarávanie a rozširovanie semien, cibúľ a hľúz menej pestovaných druhov rastlín a nadviazať intenzívnu spoluprácu medzi záhradkármi z celého sveta. Od roku 2003 všetci členovia môžu využívať služby Semennej a rastlinnej banky KPR (napríklad získať každý rok 5 vzoriek semien zdarma).

Ďalšie informácie o KPR

Členovia Klubu majú tieto výhody:

1. možnosť objednávania rastlín za výrazne nižšie ceny ako ostatní zákazníci. (Minimálna výška objednávky nie je určená.)

Príklady najčastejšie používaných cien v ponuke:

Cena pre členov KPR Cena pre nečlenov % zľava
0,70 Euro 1,70 Euro 59%
0,90 Euro 1,50 Euro 40%
1 Euro 1,60 Euro 37%
1,50 Euro 1,80 Euro 17%
2,50 Euro 3 Euro 17%
2 Euro 3 Euro 33%
3,- Euro 3,50 Euro 14%
3,50 Euro 3,90 Euro 10%

2. Každý rok 5 vzoriek zo Semennej a rastlinnej banky zdarma, ďalšie vzorky s 50% zľavou. Cena jednej vzorky pre člena KPR je 0,50 Euro, pre nečlenov 1 Euro.

3. Objednávky členov sú vybavované prednostne.

4. Celoročne bezplatné poradenstvo týkajúce sa pestovania rastlín, ich ošetrovania a pod.

5. Ak si objednáte z ponuky klubu za aktuálny rok členstva spolu za viac ako 80 Euro, dostanete bonus 10 Euro, ktorý môžete použiť na nákup semien, rastlín alebo iných produktov.

6. Raz ročne sa bude losovať spomedzi všetkých členov Klubu o poukážku na bezplatný nákup v hodnote 50, 30 a 15 Euro.

...a mnohé ďalšie výhody, o ktorých Vás včas budeme pravidelne informovať prostredníctvom služby Novinky KPR.

 

Čo stačí pre to urobiť?

PODMIENKY ČLENSTVA:

1. Uhradenie členského poplatku najneskôr do 31.5. daného roku. (V členskom poplatku máte zahrnuté všetky vyššie uvedené výhody. Členský príspevok sa použije na vydávanie klubových periodík, rozvoj fotoarchívu a sortimentu rastlín z dovozu z celého sveta.)

ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2025:
(členstvo Vám bude platiť a nárok na zľavy budete mať od cca 1.9.2024 do 31.12.2025)

Pre člena Členské BASIC - ZÁKLADNÉ Členské ALL INCLUSIVE - VŠETKO V CENE
zo Slovenska a z ostatných štátov sveta 10 Euro 100 Euro
z Česka 250 Kč 2500 Kč
Firemné členstvo 500 Euro 600 Euro

Členský poplatok zahŕňa BASIC - ZÁKLADNÉ ČLENSTVO ALL INCLUSIVE - VŠETKO V CENE Firemné členstvo BASIC Firemné členstvo ALL INCLUSIVE
Emailová podpora (poradenstvo, objednávky) áno áno áno áno
Telefonická podpora (poradenstvo, objednávky) nie áno nie áno
Licenia na používanie fotografií z produkcie KPR pre internetové prezentácie (eshop) nie nie áno áno
Zaplatíte   10 Euro 100 Euro 500 Euro 600 Euro

> Čo sú to bonusové kredity? 
> Čo je to otvorený účet? 

2. Objednávka semien alebo rastlín minimálne 2x do roka z ponuky klubu. Minimálna výška objednávky nie je určená.

3. V prípade, že budete chcieť členstvo ukončiť, môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka poslaním emailu. Členstvo na ďalší rok si môžete obnoviť na Vašej členskej stránke (hesla na jej prístup Vám budú poslané emailom po uhradení členského príspevku).

4. Spolu s členským môžete uhradiť aj dobrovoľný príspevok, ktorý sa použije na vydávanie klubových periodík, rozvoj fotoarchívu a sortimentu rastlín z dovozu z celého sveta, ako aj na otváranie regionálnych pobočiek po celom svete.

5. Úplné pravidlá členstva v KPR sú k dispozícii v Pravidlách členstva v Klube pestovateľov rastlín.

 

Ak Vás zaujali výhody člentva v KPR, pridajte sa k nám! Stačí vyplniť on-line prihlášku a uhradiť členský poplatok.

Máme radi naše lesy, a preto sme zrušili papierové prihlášky. Stačí vyplniť on-line registračnú prihlášku. Po jej vyplnení dostanete obratom potvrdenie o prihlásení sa do KPR. Po obdržaní úhrady členského príspevku sa stávate plnohodnotným členom KPR. Pokračujte výberom štátu, kde sa nachádzate.

Chcem sa stať členom KPR

Vyberte odkiaľ ste

 

> Pravidlá členstva v Klube pestovateľov rastlín


Copyright © Klub pestovateľov rastlín, 2000-2024
Posledná aktualizácia: 25.6.2024
Naša ponuka Kontaktujte nás